Srogŏ haja w Königshütte

Okropne niebezpieczeństwo wisiało nad miastem, bo rozbestwiona czereda odgrażała się, że patronami dynamitowemi puści w powietrze pół miasta, lecz w tej krytycznej chwili zagrzmiało na ulicy „hura!” a 60 ułanów z założonemi lancami, na czele rotmistrz, jak piorun uderzyli w rokoszan, i w najsilniejszym pędzie dojechali aż na rynek, gdzie najpierw kilku rozbojników przeszyli lancami. Byli to ułani telegrafem z Gliwic na pomoc zawołani. Radośnem „hura!-wiwat” witało ich zatrwożone mieszczaństwo. W oka mgnieniu rozpierzchła się czereda, szukając ocalenia w ucieczce i w kryjówkach. Ułani w małych pikietach pędzili po ulicach, przyczem nie jeden łupieżnik oberwał coś lancą lub pałaszem (…) Ułani nie żartowali, ale byli jeszcze miłosierniejsi jak niektórzy mieszczanie, którzy na ulicy łapali winnych i bez miłosierdzia okładali ogromnemi drągami i kijami tak, że bez wiedzy jak muchy upadali pod ciosami. Tak Katolik opisał tłumienie zamieszek w Królewskiej Hucie. Czytaj dalej

Złośliwe bękarty Bismarcka

Dwieście lat temu, pierwszego kwietnia na świat przyszedł Otto von Bismarck. Ciekawostką jest to, że w roku zakończenia Kongresu Wiedeńskiego rodzi się postać, która walnie przyczyni się do zmiany pokongresowego ładu. Postaci tej nie da się pominąć w europejskiej historiografii bez względu na ocenę jej dokonań. Zresztą spoglądając na działania współczesnych polskich polityków z największych ogólnopolskich partii, można odnieść wrażenie, że Żelazny Kanclerz spogląda
na każdego z nich w ich gabinetach i daje wskazówki, jaką politykę prowadzić, rządząc Rzeczpospolitą, a ci każdorazowo spuszczając głowę, dziękują za oświecenie.

Czytaj dalej

Pożegnanie z Zagłębiem

W drugim punkcie art. 15 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej czytamy:   Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa. Na tej podstawie rok później pojawiła się ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Czytaj dalej