Autonomia zdrowia

Choć pojęcie autonomia potocznie kojarzy się z zagadnieniem czysto politycznym, gdyż wiąże się z pewną formą decentralizacji władzy, lub właśnie jest używane zamiennie ze słowem decentralizacja, to nie zawsze musi dotyczyć jedynie podziału kompetencji w ramach ustroju terytorialnego państwa. Również firmy i instytucje publiczne nakreślają własną politykę funkcjonowania przedsiębiorstwa czy urzędu. Jedne łączą się z zachowaniem większej bądź mniejszej niezależności, inne się centralizują pozostawiając jedyny ośrodek decyzyjny w rękach prezesa czy zarządu, a kolejne decentralizują się pozostawiając oddziałom szeroką autonomię w podejmowaniu decyzji, nie rzadko implikują konkurencję pomiędzy nimi.

Czytaj dalej