Miasto Chorzów – sanacyjny bękart?

1 lipca tego roku przypadnie osiemdziesiąta rocznica powstania miasta Chorzów. Ktoś pewnie zapyta: 80 lat? Coś mi tutaj nie pasuje. Przecież miasto w tym roku (11 lipca) obchodzi 146 rocznicę nadania praw miejskich, a pierwsza wzmianka o Chorzowie to 1136 rok? Oczywiście powyższe daty są prawdziwe, lecz dotyczą zupełnie innych miejscowości. Przedstawianie komuś historii tego miasta może przysporzyć wielu pytań słuchacza. Miasta zazwyczaj rozwijają się poprzez wchłanianie mniejszych miejscowości, najczęściej zachowując swoją nazwę. Z Chorzowem było inaczej.

Czytaj dalej

Koniec tragedii początkiem nowej

Często słyszymy, że główną przyczyną II wojny światowej był koniec pierwszej. Po ustaleniach pokojowych państwu niemieckiemu zadano pokaźne straty terytorialne, jak również nałożono na nie dotkliwe ograniczenia militarne i kolosalne reparacje wojenne, co w dobie wielkiego kryzysu do władzy wyniosło NSDAP, ugrupowanie jawnie sprzeciwiające się ustaleniom wersalskim. Zatem pozorne zakończenie jakieś tragedii może być przyczynkiem nowej. Nie inaczej było z losami Górnego Śląska.

Czytaj dalej