Policja Województwa Śląskiego

Dziewięćdziesiąt lat temu zostało wydane rozporządzenie w przedmiocie organizacji Policji Wojewódzkiej Autonomicznego Województwa Śląskiego, które pół roku później zostało zatwierdzone ustawą Sejmu Śląskiego. Przepisy te oczywiście są następstwem Statutu Organicznego, który nadał Górnemu Śląskowi szeroką autonomię. W komentarzu Konstantego Wolnego do tego statutu czytamy, że „Sejm Śląski może policję i żandarmerię taką zaprowadzić, jak będzie to uważał za potrzebne”.

Czytaj dalej