Aleksander Zawadzki i autonomiczne województwo śląskie de iure

W ostatnim czasie, głównie dzięki działalności Ruchu Autonomii Śląska, przybliża się wydarzenia, które miały miejsce na Górnym Śląsku w 1945 roku, a zwą się Tragedią Górnośląską. Na temat tworzenia polskiej administracji po przejściu frontu także wypowiedziano dużo, zazwyczaj gorzkich słów. Administrację tę tworzyła sformowana przez Rząd Tymczasowy w Krakowie grupa operacyjna Aleksandra Zawadzkiego. Wiadomo już, że część działań Zawadzkiego była zwykłą samowolą, bez jakichkolwiek wytycznych Rządu Tymczasowego.

Czytaj dalej

Decentralizacja tak, autonomia nie

Pierwszy punkt piętnastego artykułu Konstytucji RP stanowi: Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej. Zatem najwyższy akt prawny traktuje o tym, aby władza publiczna była możliwie najbliżej obywatela.

Czytaj dalej