Dzielą i jednoczą

Na przestrzeni wieków Górny Śląsk wielokrotnie zmieniał przynależność państwową. W ostatnich kilu wiekach co jakiś czas był dzielony granicami państwowymi. Pierwszy wyraźny podział nastąpił po wojnach śląskich, kiedy to został podzielony pomiędzy Prusy i Austrię. Kolejny głośny podział nastąpił po plebiscycie i towarzyszących mu konfliktach zbrojnych, co było pochodną tworzącego się wersalskiego ładu Europy, zwanego później dwudziestoleciem międzywojennym.

Czytaj dalej